lionlogo_2cLions Club Staffanstorp utlyser härmed årets stipendium på 10.000 kr till en eller flera stipendiater.

Stipendiet är avsett att belöna eller stimulera såväl enskilda som grupper för utförda samhälleliga insatser t.ex. inom föreningsliv eller andra organisationer.

Stipendiet kan endast tillfalla personer boende eller verksamma i Staffanstorps kommun. Man kan själv ansöka eller lämna förslag på lämplig stipendiat.

Ansökan/förslag med motivering skall vara oss tillhanda senast den 22 mars 2013.

För att ingivet förslag skall beaktas måste förslagsställarens namn, adress och telefonnummer anges.

Förslag eller ansökan ställs till:

Lions Club Staffanstorp
c/o Leif Persson
Klockspelsvägen 10
245 42 Staffanstorp
Tel 0705-38 87 80
E-post: leif@4wp.se
 
Translate »

Pin It on Pinterest

Share This