Lions Clubs medlemmar är alltid beredda att hjälpa till i olika sammanhang. Men det är tack vare allt stöd som Lions Club får från sin omgivning som gör detta möjligt. Lions Club Staffanstorp tackar all som stött vår verksamhet under det gångna året och gör vårt arbete möjligt.

Lions Club Staffanstorp önskar alla God Jul och Gott Nytt År

Här följer en video om Lions aktiviteter i USA. Den är på engelska men bilder och stämning ger ändå mycket information.

Videon är publicerad den 17 dec 2012. Den visar hur Lions svarar på Superstorm Sandy genom att hjälpa de drabbade, hur Lions medlemmar hedras som Mästare av förändring, beskyddare av miljön och lagar trottoarer, hjälper patienter i Madagaskar till ny syn på livet och gör sig redo för 2013 internationella kongress i Hamburg, Tyskland.

 

Translate »

Pin It on Pinterest

Share This