Lionsklubbarna i Skåne är flitiga med aktiviteter för att samla in pengar. De insamlade medlem skickas till de katastrofdrabbade på Filippinerna för humanitärt bistånd. Hjälpbehovet är ännu enormt varför ansträngningarna att samla in pengar fortfarande är stora från Lions sida.

Lionsklubbarna i Skånes har tillsammans under hösten samlat in närmare 600 000 kronor vilket vi är mycket stolta över. Lions Club Staffanstorp bidrar med drygt 60 000 kronor i detta belopp. Till detta resultat tackar vi alla er som skänkt en slant i våra bössor, gjort inköp på loppmarknader, deltagit i olika arrangemang inför julen, osv.

Detta goda resultat sporrar Lionsmedlemmarna till att anstränga sig ytterligare i sin strävan att samla in medel för hjälpbehövande.

District_301-B1___Flickr_-_Photo_Sharing_

Lions klubbar på Filippinerna organiserar hjälpinsatserna efter tyfonen Haiyan.

Lions Club Staffanstorp tackar alla som hjälpt till och stöttat vår verksamhet!

Translate »

Pin It on Pinterest

Share This