Självförsvarsträffen för kvinnor på Bråhögshallen, lördagen den 16 april i Staffanstorp, var synnerligen välbesökt. Inte mindre än 28 kvinnor i åldrarna 18-71 år kom till Bråhögshallen där Lions Club Staffanstorp och KFUM Malmö Taekwondo genomförde utbildningen. Tommy Karlsson, instruktör i Taekwondoklubben tog hand om kursdeltagarna.

Bild på deltagare i självförsvarsurs för kvinnor anordnad av Lions Club Staffanstorp

Självförsvarsträffen för kvinnor

En grundläggande genomgång inledde kursen. Först fick kvinnorna lära sig hur man kan agera med röstresurser och kroppsspråk, sedan fortsatte det hela med lite uppvärmning, innan själva övningarna började. Dessa 28 damer lärde sig snabbt hur man skall göra för att ta sig ur olika fasthållningar och grepp.

Stämningen var hög och många skratt hördes från gruppen. Flera av deltagarna uttryckte sitt gillande med denna utbildning och träning. Många uttryckte sitt önskemål om en fortsättning och mer övning på det man lärt sig under kursen.  Instruktör Tommy Karlsson lovade, på stående fot, att anordna en ny kurs till hösten. Tommy uttrycker dessutom att det är oerhört positivt att kvinnor får denna insikt i hur man kan avvärja en situation som lätt kan gå mycket fel om man utsätts för övergrepp. Dessvärre finns tendenser i samhället i stort till fler övergrepp på kvinnor och detta måste vi hjälpas åt att minimera.

Mottot vi i Lions Sverige arbetar efter är: För samhällsansvar och livskvalitet  

Ett av Lions syften är: Att genom aktiva insatser bidra till en positiv samhällsutveckling.

Med detta menar vi: Att kvinnor skall kunna röra sig fritt i samhället utan att riskera bli utsatta för övergrepp!

Ann-Charlotte Karlsson

Lions Club Staffanstorp

Translate »

Pin It on Pinterest

Share This