Årligen utdelar Lions Club Staffanstorp ett stipen-dium, detta år med 20 000 kronor, till någon enskild eller organisation för insatser i vårt samhälle. Dessa insatser kan vara av olika slag.

I år går detta stipendium till Nattvandrarna, en volontärorganisation som uträttar viktiga ting i vårt samhälle. Ett flertal personer ingår i denna organisation som på kvällstid går runt i samhället och ser till våra unga.

 

Motivering:

Nattvandrarna har under många år arbetat i vår kommun, särskilt under helger och då olika arrangemang förekommit. De tar hand om och håller, på ett diskret sätt, koll på våra ungdomar så att dessa i så stor utsträckning som möjligt inte drabbas av de faror som finns i vårt samhälle.

Deras insatser stämmer i mycket hög grad överens om de ideal som Lions Club står för och därför anser vi i Lions att Nattvandrarna är värdiga

Lions Stora stipendium.

 

Nattvandrarna hjälper LIONS CLUB på Bonnamarknaden

Nattvandrarna_-_bildNattvandrarna i Staffanstorp känner man igen då man ser personer klädda i röda jackor med texten Nattvandrarna på ryggen. Vem är då dessa som man ser ute i samhället under fredags- och lördagskvällar?

Jo, det är så här: Dessa frivilliga Nattvandrare i Staffanstorp ger sig ut dessa kvällar för att finnas till hands om någon ungdom, och för den delen även äldre, behöver stöd eller hjälp på något sätt.

Många faror lurar i samhället och man kan läsa i tidningarna om att det förekommer både alkohol och narkotika i olika sammanhang, och då även bland de yngre. Vad som på senare tid blivit allt vanligare är nätdrogerna (spice, etc.) som levereras med posten och som senare säljs vidare till ungdomarna. Drogen syns inte ute i samhället eftersom den många gånger nyttjas i hem där man har föräldrafria partyn. Detta gör det svårare att upptäcka missbruket.

Nattvandrarna är frivilliga (volontärer) som finns ute i vår kommun för att vara på plats om något händer. Dessa nattvandrare är aktiva medmänniskor som stöttar och hjälper till rätta – och som även hjälper någon hem som behöver det.

Man går alltid i grupper om två personer och under kvällen hinner man med många rundor i Staffanstorp, både där det är liv och rörelse och där det är lugnt.

Inget väder är dåligt för en nattvandrare som, helt utan någon som helst ersättning, utför uppdraget. I dag har man varit igång med denna verksamhet i cirka 12 år.

Gruppen har inga befogenheter att vare sig gripa eller omhänderta någon utan man ska enbart finnas där som medmänniska och stöd.

Idag räknas det in 15 personer i varierande åldrar i gruppen och man efterlyser fler att delta i detta arbete.

Inför sommaren planerar man att vara ute och synas i kommunen även under vardagskvällar eftersom ungdomarna då är lediga och rör sig mer utomhus än på vinterhalvåret.

I gruppen finns det en god sammanhållning och stämning med mycket skratt och glädje.

Var kommer Nattvandrarna in i Lions verksamhet?

Lions syfte är bland annat: att genom aktiva insatser bidra till en positiv samhällsutveckling.

Lions uppgift är: att göra det möjligt för frivilliga att utföra hjälpinsatser i samhället.

Sveriges Lions motto: För samhällsansvar och livskvalitet.

Lions Staffanstorp finner att Nattvandrarnas arbete ligger helt i linje med Lions sätt att arbeta och vi är mycket tacksamma för de insatser som gruppen utför.

På Bonnamarknaden är det många ungdomar som är ute och rör sig och därför är vi i Lions Club mycket glada över Nattvandrarnas medverkan så att vi får en glad och trevlig helg.

Nattvandrarna når du på jourtelefonen 0701-497396 som är aktiv de kvällar då gruppen arbetar. Nattvandrarna når du också via staffanstorp@nattvandring.nu.

Kontakta dem gärna för en provvandring

Translate »

Pin It on Pinterest

Share This