Plantera en miljon träd – tror Du det är möjligt?

Vår Internationelle President Wing-Kun Tam startade sitt presidentår med just denna fråga.

Visst var det möjligt. I dag finns över 8.000.000 planterade träd i världen genom Lions försorg. Med tanke på att vi har gott om tid kvar på verksamhetsåret och att tiden är gynnsam så kan vi komma upp i 10.000.000. 

Det är ingen hemlighet att träd hjälper miljön, men du kan komma att överraskas av alla de fördelar plantering av ett träd ger. Träd är som lungor för vår planet. De andas in koldioxid och andas ut syre. De minskar även jorderosion, hjälper till att bevara lokala vattenresurser och tillhandahåller en naturlig miljö för många olika arter av vilda djur. Läs mer om Lions trädplanteringskampanj. >>

Translate »

Pin It on Pinterest

Share This