Man kan fråga sig, hur gör man för att sätta hela Staffanstorp i feststämning en helg i maj månad? Ja, mycket arbete ligger givetvis bakom denna helg för Lionsmedlemmarna att planera in allt som skall ske.

En kommitté, kallad Bonnamarknadskommittén, väljs redan på våren innan verksamhetsåret avslutas och en General för kommande aktivitet utses, i regel blivande vice Lions President. Kommittén samlas för första gången i september månad för att dra upp riktlinjerna i stora drag för kommande Bonnamarknad. I december möts man på nytt och då påbörjas arbetet med att dela upp arbetsuppgifterna för de olika Lionmedlemmarna i gruppen.

Lions Bonnamarknads komite, Foto_Daniel Westin Wesslansfilmproduktion

Kommittén består av, från vänster: Leif Persson, Fred Cavander, Stefan Andersson, Peter Åström, Hans Wentzel och Sven Bengtsson.

Mycket skall ordnas och förberedas och det viktigaste av allt är inlämningen av ansökan och att genomföra Bonnamarknaden till Polisen. Utan denna och ett Polistillstånd kan vi glömma allt vad Bonnamarknad heter. Vi har god kontakt med Polismyndigheten och vi för en diskussion om Bonnamarknaden och erfarenheterna från föregående år för att få bästa lösningarna till stånd när det är dags.

Tillståndsansökan skickas från Polisen vidare till Staffanstorps Kommuns olika avdelningar som kan ha synpunkter på och som berörs av Bonnamarknaden. Som exempel kan ges Räddningstjänsten, Tekniska avdelningen, Skånetrafiken, Hälsovårds-enheten osv. Detta sker i regel under februari månad.

Mars månad är det beställningar som gäller. Vi måste inlämna en s.k. TA –plan där vi i detalj beskriver vilka gator och torg som skall stängas av samt vilka tider som skall gälla. Vidare skall toaletter, sopkärl och containers beställas.

Våra vänner som svarar för serveringen har fullt upp med sin planering när det gäller att anskaffa matvarorna som vi säljer i vårt serveringstält, en nog så viktig detalj. Vi har erfarenhet av att våra gäster blir både hungriga och törstiga under våra marknadsdagar och därför gäller det att vi har tillräckligt med mat hemma så att det räcker till, för alla. Vi har en faktor som vi inte råder över och det är vädret dessa marknadsdagar. Varmt väder betyder ökad vätskeåtgång och ett kallt ökad efterfrågan på varm mat, närmare bestämt grillkorv och hamburgare.

Generalen detta år är Peter Åström och han har det riktigt stressigt i mars och april månad eftersom han tar emot alla beställningarna från de marknadsknallar som vill delta. För dig som redan tidigare besökt Bonnamarknaden vet att vi fyller hela Storgatan och ytor i dess närhet med dessa knallar och deras marknadsstånd. Nytt för i år är att våra olika föreningar i Staffanstorp kommer att få möjlighet att marknadsföra sig på de utrymmen som inte upptas av knallarna.

Vi närmar oss nu dagen B för Bonnamarknad och nu är det vår examensdag, dagen då allt skall klaffa och inget har missats. Tivolit kommer på plats och monterar upp sina karuseller och andra pinoredskap, till alla ungdomars stora tjusning. För våra yngre har vi ett särskilt tivoli på Bråhögsplatsen.

Serveringstälten är på plats och stolar och bord utplacerade på Torget.

Musiken ljuder från serveringstältet och man kan höra det härliga sorl från en publik som njuter och trivs tillsammans.

På lördagen invigs Lions Bonnamarknad och det hela dra igång för fullt med uppträden och live music.

Söndagen går i samma tecken med en skillnad att vi dessutom har Lions Loppmarknad på Sockerbruket mellan kl 11-13.

När vi avslutar Bonnamarknaden kl 16.00 på söndagen, börjar vårt arbete på nytt med att montera ner allt vad vi monterat upp vad gäller tält, kylskåp och allt annat. Gator och torg skall städas, sopkärl skall tömmas och till hjälp har vi Scouterna som snabbt och effektivt städar rent på området.

Det sista vi gör är på måndag förmiddag är att återmontera alla vägmärken som vi plockade bort redan på torsdags kväll.

Till våra läsare vill vi säga att vi är ganska slutkörda, alla vi som varit med och arrangerat Lions Bonnamarknad, trötta fötter, värkande ryggar, men med ännu ett glatt minne från Bonnamarknaden.

Förhoppningsvis får vi godkänt på vår examensdag även i år och vill passa på att på förhand tacka alla våra besökare som kommer till Lions Bonnamarknad 2015.

Foto: Daniel Westin Text: Hans Wentzel

Translate »

Pin It on Pinterest

Share This