Sveriges Lions kommer att skicka 200 tält till Nepal. Tälten skickas med MSB, Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, som Lions har ett samarbete med.

  • Tälten har ett värde motsvarande en miljon svenska kronor. Och det känns mycket viktigt att kunna hjälpa människorna att få tak över huvudet på detta sätt. Det MSB väntar på nu är landningstillstånd för planet med tälten, säger Sveriges Lions ordförande Per Janson.

nepalSedan tidigare har Lions genom LCIF, Lions Clubs International Foundation, har gett ett katastrofbidrag på 100 000 US dollar.

Lions i Nepal tillsammans med lionklubbar i grannländerna arbetar med att få ut färskvatten, filtar med mera till den drabbade befolkningen.

Lions finns över hela världen och har ett nätverk i och med detta, människor som hjälper andra människor. Hjälpen sker efter lokala behov, då Lions verkar på plats. I Nepal gör Lions i Katmandu insatser med hjälpa av pengar från Lions över hela världen.

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Fakta om Lions: Lions Clubs International, Sverige är med sina 12 000 medlemmar en del av internationella Lions med 1,3 miljoner medlemmar. Lions finns i 209 länder och geografiska områden över hela världen.

Lions uppgift är att genom frivilliginsatser hjälpa andra människor, bygga broar mellan människor oavsett ras och religion och på andra sätt göra en samhällsinsats. Lokalt, nationellt och internationellt. Lions är politiskt och religiöst obundet.

Sveriges Lions motto är: För samhällsansvar och livskvalitet.
PG: 90 1948-0, Stiftelsen Sveriges Lions Hjälpfond

Kontakt:
Sveriges Lions ordförande: Per Janson, 0705-45 85 20
Lions LCIF kontaktperson i Sverige, Jan-Åke Åkerlund, 0705-70 80 58
Maud Nordell, Lions informationsansvarig, 070-215 62 33

Translate »

Pin It on Pinterest

Share This